1. SEVİYE TESBİT TESTİ

SORULAR

1- Atatürk,yurdumuzu dü

şmanlardan kurtarmak için hangi savaşı yaptı?

a)Birinci Dünya Sava

2- Bayrak kimi temsil eder?

a)Milleti b)Meclisi c)Hükümeti

3- Cumhuriyet yönetiminde kararları

şı b)Kurtuluş Savaşı c) Çanakkale Savaşı kim alır?

a)Padi

şahlar b)Milletin Temsilcileri c)Bakanlar

4-Yurdumuzu kurtarmak için milletimiz kimin etrafı

nda toplandı?

a)Vahdeddin’in b)Atatürk’ün c)Ferit Pa

şa’nın

5-Cumhuriyet yönetimi ne demektir?

a)Milletin,kendi kendini yönetmesi demektir. b)Yurdu,cumhurba

şkanının yönetmesi demektir.

c)Yurdu,bakanları

n yönetmesi demektir.

6-Bayrağı

n en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a)Bağı

b)Bayrağı

msızlığımızın sembolü ve milletimizin işareti olmasıdır n al renkli olması.

c)Bayrak üzerinde ay ve yı

ldız olması

7-Milletimizin kurtarı

cısı Atatürk ne zaman öldü?

a)10 Kası

m bin dokuz yüz otuz sekizde

b)29 Ekim bin dokuz yüz yirmi üçte

c)23 Nisan bin dokuz yüz yirmide

8-Devletimizin adı

aşağıdakilerden hangisidir?

a)Osmanlı

Devleti b)Türk Devleti c)Türkiye Cumhuriyeti Devleti.

9- Din ile devlet i

şlerinin birbirinden ayrılmasına ne denir?

a)Laiklik b)Cumhuriyetçilik c)İ

nkılap

10-Bu gün kullandığı

mız harfler ,hangi inkılapla kabul edildi?

a)Kültür İ

nkilabı ile b)Harf İnkilabı ile c)Eğitim İnkılabı ile.

11-Sava

ş,sel,yangın,deprem ve salgın hastalık gibi felakete uğrayanlara hangi kuruluş yardım eder?

a)Ye

şilay b)Türk Hava Kurumu c)Kızılay

12- Atatürk’ün gerçekle

ştirdiği yeniliklere ne ad verilir?

a)Atatürk’ün hizmetleri b)Kurtulu

ş Savaşı c)Atatürk İnkılapları

13- Yurdumuzun,milletimizin bağı

msızlığını,onurunu,varlığını anlatan marşımızın adı nedir?

a)İ

stiklal Marşı b)Çanakkale Marşı c)Okul Marşı

14-Mustafa Kemal’in,Kurtulu

ş Savaşı’ndan önce aşağıdakilerden hangilerine sırayla gitmiştir?

a)Samsun-Ankara-Sivas-Erzurum b)Samsun-Amasya-Erzurum-Sivas-Ankara

c)Erzurum-Sivas-Samsun-Ankara

15-A

şağıdakilerden hangisi bayrağımızın kullanıldığı yerlerden biri değildir?

a)Bayramlarda ve çe

şitli yürüyüşlerde taşınır.

b)Tatil günlerinde ve hafta boyunca okullara,diğ

er resmi binalara asılır

c)Yüksek tepelere dikilir.

A

şağıdaki cümlelerde noktalı yerleri uygun kelimeleri yazarak doldurunuz.

16-Cumhuriyetimizi ………………………………… kurdu.

17-Cumhuriyet …… ……. …………. ……………… …………………. ………..yı

lında kuruldu.

18- İ

lk Cumhurbaşkanımız …………………………………………’tür.

19-Türkiye Büyük Millet Meclisi …………………………………………………………….yı

lında kuruldu.

20-Atatürk ………………………………………………………………………… yı

lında öldü.

A

şağıdaki cümleler doğru ise parantezin içine “D” , yanlış ise “Y” harfi koyunuz

20- ( ) Atatürk’ün yaptığı

yeniliklere Atatürk İnkılapları denir.

21- ( ) Cumhuriyet İ

daresi 29 Ekim bin dokuz yüz yirmi yılında kuruldu.

22- ( ) Atatürk 1881 yı

lında Selanik’te doğdu.

23- ( ) Büyük Millet Meclisi 23 Nisan bin dokuz yüz yirmi üç yı

lında açıldı.

24- ( ) Atatürk,vatanı

kurtarmak için 19 Mayıs 1919 da Ankara’ya çıktı.

25- ( ) Meclis,Mustafa Kemal’e Atatürk soyadı

nı verdi.

BA

ŞARILAR DİLERİM

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
İlkokul Kaynak Sitesi
 
INFOMELDUNG_LOGINBOX
Facebook'ta buluşalım
 
Reklam
 
SUNUM
 

HABER BANDI
 
 

 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=