Türkçe'de Ekler

EKLER

Birbirimizi iyi anlayabilmemiz için,cümlelerimizi düzgün ve anlaşılır cümleler kurmalıyız.Düzgün cümleler oluşturmak için, bazı sözcüklerin sonuna küçük ulantılar eklememiz gerekebilir.

Sözcüklerden yeni sözcükler yapmak için yada cümle içindeki sözcüklere yeni görevler yüklemek için,sözcüklerin sonuna eklediğimiz bu ulantılara ek diyoruz.

Ekler görevlerine göre ikiye ayrılır.

a. Çekim ekleri           b. Yapım ekleri

Çekim Ekleri:Sözcüklerin cümlede daha iyi anlaşılmasını sağlamak için eklenirler.Çekim ekleri,eklendikleri sözcüklerin anlamlarını değiştirmezler.

Hava,bulut,yağmur,dönüş,  sözcüklerini çekim ekleriyle anlaşılır bir cümle yapalım.

Hava-daki  bulut-lar yağmur-a dönüş-tüler.

Havadaki bulutlar yağmura dönüştüler.

Adın hal ekleri (-e,-de,-den)

Çoğul ekleri (-ler,-lar) ile

-dir,-dır,-dı,-di,-mış,-miş,-yor,-ecek,--ım,-im gibi ekler çekim eklerinin başlıcalarıdır.

 

Yapım Ekleri: Sözcüklerin kök yada gövdelerine eklendiklerinde yeni ve anlamlı sözcükler türetilmesini sağlayan eklerdir.

Bir sözcükte birden fazla yapım eki bulunabilir.

Çiçek     çiçek-çi   çiçek-çi-lik 

Türkçe dilimizde çok sık kullandığımız başlıca yapım ekleri şunlardır.

-lık,-lik,-lı,-li,-sız,-siz,-ma,-me,-gı,-gi,-gın,gin,-daş,-taş,-er,-ar

Saz-lık,sebze-lik,ağaç-sız,çelim-siz,yaz-ma,gir-me,say-gın,yurt-taş,üç-er,on-ar
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
İlkokul Kaynak Sitesi
 
INFOMELDUNG_LOGINBOX
Facebook'ta buluşalım
 
Reklam
 
SUNUM
 

HABER BANDI
 
 

 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=